Liên Hệ

Thông tin liên hệ

CCASA Hostel Nha Trang
40 Sao Biển, P. Vĩnh Hải, Nha Trang
Điện thoại: (058) 3838 833
E-mail: Ccasahostel@gmail.com

Thông tin chuyển khoản

Chủ tài khoản: Ngô Tuấn Anh
Số tài khoản: 0061000970276
Ngân hàng: Vietcombank, CN Nha Trang

Liên hệ CCASA

Chúng tôi luôn lắng nghe để phục vụ tốt hơn!

GROUP BOOKING VI
Sending